Patio Deweloper Inwestorem Społecznym Szlachetnej Paczki

Patio Deweloper po raz kolejny został Inwestorem Społecznym i wsparł wolontariuszy Szlachetnej Paczki. To nasz wkład w niesienie pomocy najbardziej potrzebującym rodzinom i dzieciom oraz wsparcie działających lokalnie wolontariuszy. To właśnie oni  bardzo precyzyjnie mogą kierować pomoc dalej i trafić do tysięcy Polaków borykających się z wieloma trudnościami życiowymi.Środki, które przekazaliśmy zostaną przeznaczone na organizację i rozwój działań Wolontariuszy w całej Polsce oraz zwiększanie zasięgu Paczki i Akademii. Wolontariusze pracują za darmo, ale żeby ich działanie było możliwe, żeby ich zaangażowanie zostało dobrze wykorzystane, konieczne jest stworzenie całego zaplecza organizacyjnego – rekrutacji, szkoleń, logistyki, narzędzi pracy, systemów informatycznych, zapewnienie wyposażenia.

Wspieramy wolontariuszy Szlachetnej Paczki

Inwestor Społeczny to innowacyjna forma zaangażowania dla przedsiębiorców i firm odpowiedzialnych społecznie. Przekazane przez nas pieniądze trafiły do naszych lokalnych wolontariuszy Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości. To właśnie oni, posiadający wiedzę o skali i rodzaju potrzeb w danym regionie, bardzo precyzyjnie mogą kierować pomoc dalej i trafić do tysięcy Polaków borykających się z wieloma trudnościami życiowymi.

Serdecznie zachęcamy przedsiębiorców do wsparcia inicjatywy Inwestor Społeczny. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie programu: www.inwestorspoleczny.pl

Nie jest nam wszystko jedno!

Wszelkie prawa zastrzeżone
VIP Biznesu 2023

Vip Biznesu 2023