Jak działamy

Decyzja o zakupie domu czy lokalu mieszkalnego to bardzo ważny moment w życiu każdego człowieka i rodziny, który z pewnością zapadnie w pamięć. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że wydarzenie to wywołuje wiele emocji - nie tylko pozytywnych, ale także ze względu na powagę decyzji oraz koszt zakupu może być źródłem stresu. Dlatego też opracowaliśmy dla Państwa  krótki przewodnik, w którym - krok po kroku – wyjaśniamy, jak przebiega cały ten proces w naszej firmie.

 • 1. Wybór lokalu/domu z oferty PATIO

  W ofercie PATIO znajduje się szereg atrakcyjnych lokali mieszkalnych, spośród których wybierają Państwo mieszkanie bądź też dom odpowiadający Waszym potrzebom oraz spełniający określone kryteria, takie jak m.in. wielkość, lokalizacja, termin realizacji, cena.

 • 2. Spotkanie oraz wizja lokalna

  Następnie kontaktujecie się Państwo z nami w celu umówienia wizyty i przeprowadzenia wizji lokalnej, w trakcie której prezentujemy lokal oraz ofertę.

 • 3. Możliwość podpisania umowy rezerwacyjnej

  Już w trakcie naszego spotkania mają Państwo możliwość podpisania umowy rezerwacyjnej na okres 2-3 miesięcy, wyłączającej dany lokal/dom ze sprzedaży. Umowa ta pozwala Państwu zyskać więcej czasu na przeprowadzenie procedury kredytowej lub spieniężenie aktywów.

 • 4. Podpisanie umowy deweloperskiej

  Po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej podpisywana jest z Państwem umowa deweloperska w formie aktu notarialnego, zgodnie z ustawą o ochronie prawa nabywców lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych.

  Dzięki niej otrzymujecie Państwo zabezpieczenie w postaci wpisu praw i roszczeń do księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości. Warto dodać, że dla każdego z naszych klientów prowadzony jest indywidualny rachunek powierniczy, który zapewnia bezpieczeństwo dla wpłacanych na etapie budowy środków.

 • 5. Aranżacja lokalu zgodnie z potrzebami Klienta

  W trakcie realizacji inwestycji mogą Państwo wprowadzać zmiany aranżacyjne polegające na usytuowaniu ścianek działowych instalacji elektrycznych i sanitarnych oraz zamawiać prace dodatkowe np. wykonanie ogrzewania podłogowego itp. Tak by nowopowstające mieszkanie / dom spełniał Państwa wymagania oraz indywidualne potrzeby.

 • 6. Odbiór kluczy!

  To najpiękniejszy i najbardziej ekscytujący moment całego procesu. W trakcie spotkania przekazujemy Państwu klucze do nowego lokalu/domu oraz instrukcję odnośnie użytkowania nieruchomości i zainstalowanych w niej urządzeń.

 • 7. Zarządzanie elementami wspólnymi

  Przez okres pierwszych 3-6 miesięcy prowadzimy obsługę naszych osiedli pod kątem zarządzania elementami wspólnymi, polegającą m.in. na sprzątaniu, konserwacja etc.

 • 8. Przeniesienie własności

  Od chwili przeniesienia własności lokalu/domu w drodze umowy notarialnej, stają się Państwo prawnym właścicielem zakupionej nieruchomości.

 • 9. Spotkanie organizacyjne wspólnoty mieszkaniowej

  Organizujemy dla Państwa specjalne spotkanie organizacyjne z pozostałymi mieszkańcami osiedla w celu przekazania wspólnocie mieszkaniowej lub stowarzyszeniu właścicieli spraw, dotyczących zarządzania elementami wspólnymi osiedla.

 • 10. Obsługa gwarancyjna lokalu

  Przez okres 5 lat nasza firma w ramach obsługi gwarancyjnej odpowiada za ewentualne wady w ramach rękojmi.

Wszelkie prawa zastrzeżone
VIP Biznesu 2023

Vip Biznesu 2023